همه محصولات

1786کلاسیک

محصول : کلاسیک 1786

رویه : چرم طبیعی ساده 

زیره : ترمو (TR)

کف : چرم طبی

استری : چرم میشن

دررنگ های:مشکی،قهوه ای،سرمه ای

8ماه ضمانت و گارانتی پس از فروش 

ثنا

محصول : ثنا 

جنس رویه : پشت چرم 

استری : استر سویت کرکی 

کف : اسفنجی طبی (محافظت پا در برابر عرق و بوی بد کفش )

زیره : (pu) پلی اورتان 

دررنگ های:مشکی،قهوه ای،سرمه ای،زرشکی،سفید،عسلی

6ماه ضمانت وگارانتی پس از فروش 

744

محصول : 744 

جنس رویه : پشت چرم 

استری : استر سویت کرکی 

کف : اسفنجی طبی (محافظت پا در برابر عرق و بوی بد کفش )

زیره : (pu) پلی اورتان

  دررنگ های:مشکی،قهوه ای،سرمه ای،زرشکی،سفید،عسلی

6ماه ضمانت وگارانتی پس از فروش 

اوا

محصول : اوا

جنس رویه : پشت چرم 

استری : استر سویت کرکی 

کف : اسفنجی طبی (محافظت پا در برابر عرق و بوی بد کفش )

زیره : (pu) پلی اورتان 

 دررنگ های:مشکی،قهوه ای،سرمه ای،زرشکی،سفید،عسلی

6ماه ضمانت وگارانتی پس از فروش 

رعنا

محصول : رعنا

جنس رویه : پشت چرم 

استری : استر سویت کرکی 

کف : اسفنجی طبی (محافظت پا در برابر عرق و بوی بد کفش )

زیره : (pu) پلی اورتان 

 دررنگ های:مشکی،قهوه ای،سرمه ای،زرشکی،سفید،عسلی

6ماه ضمانت وگارانتی پس از فروش 

شبنم

محصول :شبنم

جنس رویه : پشت چرم 

استری : استر سویت کرکی 

کف : اسفنجی طبی (محافظت پا در برابر عرق و بوی بد کفش )

زیره : (pu) پلی اورتان 

 دررنگ های:مشکی،قهوه ای،سرمه ای،زرشکی،سفید،عسلی

6ماه ضمانت وگارانتی پس از فروش 

قاصدک

محصول : قاصدک

جنس رویه : پشت چرم 

استری : استر سویت کرکی 

کف : اسفنجی طبی (محافظت پا در برابر عرق و بوی بد کفش )

زیره : (pu) پلی اورتان 

 دررنگ های:مشکی،قهوه ای،سرمه ای،زرشکی،سفید،عسلی

6ماه ضمانت وگارانتی پس از فروش 

نارین

محصول : نارین

جنس رویه : پشت چرم 

استری : استر سویت کرکی 

کف : اسفنجی طبی (محافظت پا در برابر عرق و بوی بد کفش )

زیره : (pu) پلی اورتان 

 دررنگ های:مشکی،قهوه ای،سرمه ای،زرشکی،سفید،عسلی

6ماه ضمانت وگارانتی پس ازفروش  

کلاسیک1785

محصول : کلاسیک 1785

رویه : چرم طبیعی ساده

زیره : ترمو (TR)

کف : چرم طبی

استری : چرم میشن

دررنگ های:مشکی،قهوه ای،سرمه ای

8ماه ضمانت و گارانتی پس از فروش

پرنس

محصول :پرنس

جنس رویه : پشت چرم 

استری : استر سویت کرکی 

کف : اسفنجی طبی (محافظت پا در برابر عرق و بوی بد کفش )

زیره : (pu) پلی اورتان  

دررنگ های:مشکی،قهوه ای،سرمه ای،زرشکی،سفید،عسلی

6ماه ضمانت وگارانتی پس از فروش 

8ترک بندی

محصول : 8ترک بندی 

جنس رویه : پشت چرم 

استری : استر سویت کرکی 

کف : اسفنجی طبی (محافظت پا در برابر عرق و بوی بد کفش )

زیره : (pu) پلی اورتان 

در رنگ های: مشکی،قهوه ای،سرمه ای،زرشکی،سفید،عسلی

6ماه ضمانت وگارانتی پس ازفروش  

2030طبی

محصول : 2030طبی

جنس رویه : پشت چرم 

استری : استر سویت کرکی 

کف : اسفنجی طبی (محافظت پا در برابر عرق و بوی بد کفش )

زیره : (pu) پلی اورتان 

در رنگ های: مشکی،قهوه ای،سرمه ای،زرشکی،سفید،عسلی

6ماه ضمانت وگارانتی پس ازفروش  

درنا

محصول : درنا 

جنس رویه : پشت چرم 

استری : استر سویت کرکی 

کف : اسفنجی طبی (محافظت پا در برابر عرق و بوی بد کفش )

زیره : (pu) پلی اورتان 

در رنگ های: مشکی،قهوه ای،سرمه ای،زرشکی،سفید،عسلی

6ماه ضمانت وگارانتی پس ازفروش  

یغما طبی

محصول : یغما طبی

جنس رویه : پشت چرم 

استری : استر سویت کرکی 

کف : اسفنجی طبی (محافظت پا در برابر عرق و بوی بد کفش )

زیره : (pu) پلی اورتان 

در رنگ های: مشکی،قهوه ای،سرمه ای،زرشکی،سفید،عسلی

6ماه ضمانت وگارانتی پس ازفروش  

8ترکسگکدار

محصول : 8ترک سگکدار 

جنس رویه : پشت چرم 

استری : استر سویت کرکی 

کف : اسفنجی طبی (محافظت پا در برابر عرق و بوی بد کفش )

زیره : (pu) پلی اورتان 

در رنگ های: مشکی،قهوه ای،سرمه ای،زرشکی،سفید،عسلی

6ماه ضمانت وگارانتی پس ازفروش  

شانلی

محصول : شانلی

جنس رویه : پشت چرم 

استری : استر سویت کرکی 

کف : اسفنجی طبی (محافظت پا در برابر عرق و بوی بد کفش )

زیره : (pu) پلی اورتان 

در رنگ های: مشکی،قهوه ای،سرمه ای،زرشکی،سفید،عسلی

6ماه ضمانت وگارانتی پس ازفروش  

بارانا

محصول : بارانا

جنس رویه : پشت چرم 

استری : استر سویت کرکی 

کف : اسفنجی طبی (محافظت پا در برابر عرق و بوی بد کفش )

زیره : (pu) پلی اورتان 

در رنگ های: مشکی،قهوه ای،سرمه ای،زرشکی،سفید،عسلی

6ماه ضمانت وگارانتی پس ازفروش  

پرستو

محصول : پرستو

جنس رویه : پشت چرم 

استری : استر سویت کرکی 

کف : اسفنجی طبی (محافظت پا در برابر عرق و بوی بد کفش )

زیره : (pu) پلی اورتان 

در رنگ های: مشکی،قهوه ای،سرمه ای،زرشکی،سفید،عسلی

6ماه ضمانت وگارانتی پس ازفروش  

نگین زیره طبی

محصول : نگین زیره طبی

جنس رویه : پشت چرم 

استری : استر سویت کرکی 

کف : اسفنجی طبی (محافظت پا در برابر عرق و بوی بد کفش )

زیره : (pu) پلی اورتان 

 دررنگ های:مشکی،قهوه ای،سرمه ای،زرشکی،سفید،عسلی

6ماه ضمانت وگارانتی پس ازفروش